Fedora IoT.

Základna pro ekosystémy Internetu věcí a hraničních zařízení.
Rovnou stáhnout

Kontejnerizované aplikace

Sestavte, nasaďte a spravujte své vlastní aplikace s vestavěnou podporou obrazů Open Container Initiative (OCI) pomocí nástroje podman, nebo nasaďte kontejnerizované aplikace z oblíbených veřejných registrů.

Spolehlivý operační systém

Fedora IoT využívá k poskytování neměnného operačního systému s atomickými aktualizacemi technologii OSTree. Díky rámci zdravotních kontrol greenboot pro systemd mohou správci zajistit, že systém nastartuje do očekávaného stavu.

Bezpečnost na zřeteli

Bezpečnost je pro zařízení IoT důležitá, neboť pravděpodobně nedisponují bezpečností datového centra. S podporou pro TPM2, SecureBoot a automatické rozšifrování úložiště pomocí Clevis je Fedora IoT sestavena se zřetelem na bezpečnost.

Poskytování založené na webu

S Ignition, pomocným programem pro poskytování, a webovou službou Zezere mohou správci nasadit a nastavovat Fedoru IoT škálovatelným způsobem bez potřeby fyzické konzole.

Podpora několika architektur

Zařízení IoT používají širokou škálu hardwaru a s Fedorou IoT běží váš software na kterémkoliv zařízení bez významných změn. Fedora IoT je sestavena pro procesory x86_64, aarch64 a armhfp stejným způsobem se stejnými verzemi napříč všemi architekturami.

Zdroje podpory  Dokumentace


Konkrétní dokumentace je dostupná on-line na dokumentační stránce Fedory IoT.

  E-mail


Uživatelé a vývojáři jsou rovněž k dispozici v elektronické poštovní konferenci iot@lists.fedoraproject.org.

  Chat


Uživatelé a vývojáři jsou k dispozici pro komunikaci v reálném čase na kanálu IRC #fedora-iot serveru irc.libera.chat.