Fedora IoT.

Podstawa ekosystemów Internetu Rzeczy i urządzeń brzegowych.
Pobierz teraz

Aplikacje w kontenerach

Buduj, wdrażaj i zarządzaj aplikacjami za pomocą wbudowanej obsługi obrazów OCI (Open Container Initiative) używając podmana lub wdrażaj aplikacje w kontenerach z popularnych publicznych rejestrów.

Niezawodny system operacyjny

Fedora IoT używa technologii OSTree, aby dostarczać niezmienny system operacyjny z aktualizacjami atomowymi. Dzięki mechanizmowi sprawdzania stanu greenboot dla systemd, administratorzy mogą mieć pewność, że system uruchamia się tak, jak powinien.

Z myślą o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo jest ważne dla urządzeń IoT szczególnie dlatego, że zwykle nie mogą cieszyć się bezpieczeństwem serwerowni. Dzięki obsłudze TPM2, SecureBoot i automatycznego odszyfrowywania dysków za pomocą Clevis, Fedora IoT jest zbudowana z myślą o bezpieczeństwie.

Udostępnianie przez Internet

Za pomocą narzędzia do udostępniania Ignition i usługi internetowej Zezere administratorzy mogą wdrażać i konfigurować Fedorę IoT w skalowalny sposób bez potrzeb użycia fizycznej konsoli.

Obsługa wielu architektur

Urządzenia IoT używają wielu różnych rodzajów sprzętu, a za pomocą Fedory IoT oprogramowanie działa na każdym urządzeniu bez większych zmian. Fedora IoT jest budowana dla procesorów x86_64, AArch64 i armhfp w ten sam sposób i z tymi samymi wersjami dla wszystkich architektur.

Wsparcie  Dokumentacja


Konkretna dokumentacja jest dostępna na stronie dokumentacji Fedory IoT.

  E-mail


Użytkownicy i programiści mogą także korzystać z listy dyskusyjnej iot@lists.fedoraproject.org (w języku angielskim).

  Chat


Użytkownicy i programiści mogą także korzystać z kanału #fedora-iot na serwerze irc.libera.chat (w języku angielskim).