Fedora IoT.

Základňa pre ekosystémy Internetu vecí a hraničných zariadení.
Stiahnuť teraz

Kontajnerizované aplikácie

Zostavte, nasaďte a spravujte svoje vlastné aplikácie so vstavanou podporou obrazov Open Container Initiative (OCI) pomocou nástroja podman, alebo nasaďte kontajnerizované aplikácie z obľúbených verejných registrov.

Spoľahlivý operačný systém

Fedora IoT používa k poskytovaniu nemenného operačného systému s atomickými aktualizáciami technológiu OSTree. Pomocou frameworku kontroly stavu greenboot pre systemd môžu administrátori zaistiť, že systém naštartuje do očakávaného stavu.

Na bezpečnosť sa myslelo

Bezpečnosť je pre zariadenia IoT dôležitá vzhľadom na to, že pravdepodobne nedisponujú bezpečnosťou dátových centier. S podporou pre TPM2, SecureBoot a automatizovaného dešifrovania úložiska Clevis je Fedora IoT zostavená so zameraním na bezpečnosť.

Zriaďovanie založené na webe

Pomocou zriaďovacieho nástroja Ignition a webovej služby Zezere môžu správcovia nasadiť a konfigurovať Fedoru IoT škálovateľným spôsobom bez potreby fyzickej konzoly.

Podpora viacerých architektúr

IoT zariadenia používajú širokú škálu hardvéru a s Fedorou IoT pobeží váš softvér na ľubovoľnom zariadení bez zásadných zmien. Fedora IoT je zostavená pre procesory x86_64, aarch64 a armhfp rovnakým spôsobom v rovnakej verzii naprieč všetkými architektúrami.

Zdroje podpory  Dokumentácia


Specific documentation is available at the Fedora IoT documentation page.

  Email


Users and developers are also available on the mailing list at iot@lists.fedoraproject.org.

  Chat


Users and developers are available in the #fedora-iot IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.