Välkommen till Frihet.

Fedora creates an innovative, free, and open source platform for hardware, clouds, and containers that enables software developers and community members to build tailored solutions for their users.
Officiell utgåva
Fedora Arbetsstation är en finslipad, användarvänlig operativsystem för bärbara och stationära datorer, med en komplett uppsättning av verktyg för utvecklare och skapare av alla slag.
Officiell utgåva
Fedora Server är en kraftfull, flexibel operativsystem som inkluderar det bästa av de senaste datacenterteknologier. Den sätter dig i styrsätet av all din infrastruktur och tjänster.

Framträdande Fedora Utgåvor

Förhandsvisning av Fedora för framtiden.

Fedora CoreOS an automatically updating, minimal, monolithic, container-focused operating system.
Fedora Silverblue is an immutable desktop operating system aimed at good support for container-focused workflows.
Fedora IoT provides a trusted open source platform as a strong foundation for IoT ecosystems.

Make the most of using Fedora.

View more articles on Fedora Magazine »

Want more Fedora options?

If you prefer an alternative desktop environment such as KDE Plasma Desktop or Xfce, you can download a Fedora Spin for your preferred desktop environment and use that to install Fedora, pre-configured for the desktop environment of your choice.
Fedora Labs is a selection of curated bundles of purpose-driven software and content as curated and maintained by members of the Fedora Community. These may be installed as standalone full versions of Fedora or as add-ons to existing Fedora installations.
The Fedora Alternative Downloads are either special-purpose - for testing, for specific architectures - or are more standard versions of Fedora in alternative formats such network installer format or formatted for bittorrent download.
Fedora is always free for anyone to use, modify, and distribute.
Den byggs och används av människor över hela jorden som arbetar tillsammans som en gemenskap.