Fedora IoT.

En grund för ekosystemen sakernas internet (Internet of Things) och enhetskant (Device Edge).
Ladda ned

Containeriserade applikationer

Bygg, ta i drift och hantera dina egna program med det inbyggda stödet för Open Container Initiative (OCI)-avbilder med podman eller ta behållariserade program från populära publika register i drift.

Pålitligt operativsystem

Fedora IoT använder OSTree-teknik för att tillhandahålla ett oföränderligt operativsystem med atomära uppdateringar. Med hälsokontrollen i ramverket greenboot för systemd kan administratörer säkerställa att systemet startar upp in i det förväntade tillståndet.

Säkerhet i åtanke

Säkerhet är särskilt viktigt för IoT-enheter eftersom de sannolikt inte har säkerheten hos ett datacenter. Med stöd för TPM2, SecureBoot och automatisk dekryptering av lagring med Clevis är Fedora IoT byggt med ett fokus på säkerhet.

Webbaserad provisionering

Med leveransverktyget Ignition och webbtjänsten Zezere kan administratörer driftsätta och konfigurera Fedora IoT på ett skalbart sätt utan att behöva en fysisk konsol.

Stöd för flera arkitekturer

IoT-enheter använder ett brett spektrum av hårdvara och med Fedora IoT kör din programvara på vilken enhet som helst utan större ändringar. Fedora IoT är byggt för processerna x86_64, aarch64 och armhfp på samma sätt med samma versiner över alla arkitekturer.

Hjälpresurser  Dokumentation


Specifik dokumentation är tillgänglig på dokumentationssidan för Fedora IoT.

  Email


Användare och utvecklare finns också på e-postlistan på iot@lists.fedoraproject.org.

  Chat


Användare och utvecklare är tillgängliga på IRC-kanalen #fedora-iotirc.libera.chat för chatt i realtid.